Zednické práce

Realizace zednických prací dle Vašich potřeb.

  • zhotovení vnitřních maltových omítek (v menším rozsahu)
  • stěrkování stěn a stropů včetně výztužné mřížky
  • zhotovení štukových omítek
  • výstavba plotů z betonových tvarovek
  • zhotovení pletivových plotů
  • vyzdívání nosných i nenosných příček
  • vybourání dveřních a okenních otvorů v nosných a nenosných příčkách
  • výměna dveřních zárubní
  • pokládka betonové dlažby včetně obrubníků
  • odvoz suti na skládku